Gerekli Linkler

 
Hava Durumu

>

 
Saat

 
Hakkımızda

Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı

Fuat ŞEKER

         KESOB, kökleri XIII yüzyıla uzanan Ahilik Kültürü, ahlak ve geleneklerine uygun bir şekilde meslek üyelerinin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü, güveni ve sağduyuyu günümüzde de hakim kılmak, esnaf ve sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

         Kuruluşundan bu yana KESOB’un Türkiye’de 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 1964 yılında ilk taslağının hazırlanmasında, kanunun 1985, 1991 ve 2005 yıllarında yapılan değişiklerle bugünkü hale gelmesinde önemli katkıları olmuştur.

        Kuruluşundan bu yana KESOB bir çok ilklerin oluşmasında büyük rol almıştır. TESK ve Federasyonların Yönetim Kurullarında ve Başkanlıklarında da, KESOB üyesi Oda ve Birlik Başkanlarını görmekteyiz.

         KESOB Yönetimi, esnaf ve sanatkarın hem ulusal düzeyde ve hem de yöresel ortak eylemlerinde temsil edilmesine önem vermiştir. KESOB Kırklareli  İlimiz ve Trakya Bölgesinde sivil toplum kuruluşları arasında aktif bir katılımcı olarak görev üstlenmiştir.

       Bağ-Kur ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunlarının çıkmasında, Esnaf Kredi ve Kefaletler Kooperatifleri Merkez Birliğinin kuruluşunda KESOB’un yoğun çalışması vardır. Türkiye’de sanayi siteleri fikrini ilk geliştiren ve ilk uygulamaya koyan KESOB olmuştur.

       KESOB yönetimi, öncelikle esnaf ve sanatkarlarımızın mevcut sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri geliştirilmesi konularına öncelik vermiştir. Tüm hizmetlerde bilimselliği, çağdaşlığı ve dürüstlüğü kendisine düstur kabul eden KESOB, üniversite, meslek okulları ile Ar-Ge çalışmalarında bulunmuş; KESOB çatısı altında hazırlanan sorunlar ve çözüm önerileri raporları, başta merkezi ve mahalli idareler ve siyasi parti temsilcileri olmak üzere, uygulamalarla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlara çalışmalar sunulmuştur.

      Bireyler ve kurumlar arasındaki iletişimin önemine inanan KESOB Yönetimi, olanakları ölçüsünde bunun gereğini yerine getirmek için çalışmakta ve çaba göstermektedir. KESOB basın bültenleri, basın toplantıları, yerel ve bölgesel yazılı basında köşe yazıları, periyodik TV programları ve açık oturumlar, panel ve konferanslar esnaf ve sanatkarların sesini duyurma, kamuoyu oluşturma, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi iletme konularında örnek gösterilmektedir.    

        KESOB, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi) tarafından küçük ve orta boy işletmelere, (KOBİ’lere) sağlanan desteklerin esnaf ve sanatkara uygun hale getirilmesi için yoğun çabalar göstermiş, bu çabaların sonucu yeni yürürlüğe giren KOSGEB Destek Yönetmeliğinde bazı önemli değişiklikler yapılmasını sağlamıştır.

       KESOB Yönetimi, Türkiye’deki bankacılık sisteminin esnaf ve sanatkarların ticari yapısını ve mevcut ihtiyaçlarını yeterince dikkate almadığını her platformda vurgulamış, özellikle kredi kullanım koşullarının esnaf ve sanatkara uygun hale getirilmesi için ısrarlı bir şekilde baskı unsuru olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucu Halkbank ile esnaf ve sanatkara kendi ihtiyacı ve ödeme gücüne uygun özel şartlarda kredi kullanma imkanları sağlanmıştır.

       Birliğimize bağlı ihtiyacı olan Odalarımızın bilgisayar, fax ve büro malzemeleri ihtiyacı karşılanmaktadır.  Yaşanan ekonomik krizler sebebiyle zor durumda kalan esnaf ve sanatkarımızın ciddi bir sorunu olan birikmiş prim borçlarının takside bağlanması fikrini ortaya atmış, diğer sivil toplum örgütlerinin de destekleriyle bazı yasal düzenlemelerin yapılması konusunda etkili olmuştur. Ancak yeni yasal düzenlemeler sonucu gelinen nokta esnaf ve sanatkarlarımızı memnun etmekten çok uzak olduğu için KESOB bu konuda çalışmalara devam etmektedir.

Ali Fuat ŞEKER
Başkan 

 
Paylaş